Daglig leder:               Roy OveGabrielsen,      tlf. 91144124

Annleggsleder/HMS: Eirik Kaino,                     tlf. 926 80853

Maskinfører:            Geir Ivar Sørensen,          tlf. 478 48084

Maskinfører:             John Ivan Pettersen        tlf. 91145666

Maskinfører:             Remi Nilsen                    tlf. 90895599

Rørlegger: Jonas Andre Myrset Rasmussen      tlf 48273219

 

Lastebilsjåfør:          Tore Modell,       tlf. 47642946

 

Vogntog:                  Terje Killie                      tlf. 91809494