Pågående pr. 11/02-16:

  • Pet-senter, unn. Oppdragsgiver: Consto AS.
  • Strand boligområde, grunnarbeid boliger. Oppdragsgiver: Barlindhaug Eiendom AS
  • Div. prosjekter, bestående av boligtomter og annet. 

 

  • Godstransport: våre vogntog kjører kontunierlig, i all hovedsak termotransport for Asko Nord transport as.