Vi blir grønnere!

 

Vi har startet prosessen med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en anerkjent norsk miljøsertifiseringsordning som hjelper bedrifter og organisasjoner med å drive mer bærekraftig. Sertifiseringen er basert på grundige krav og kriterier som tar hensyn til miljø, arbeidsmiljø, klima og samfunnsansvar. Gjennom å oppfylle disse kravene, kan bedrifter redusere sin miljøbelastning og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

For oss betyr dette at vi vil implementere en rekke miljøtiltak i vår produksjonsprosess og daglige drift. Dette inkluderer blant annet reduksjon av dieselforbruk, kildesortering, bruk av resirkulerbare materialer og tiltak for å redusere avfall og utslipp.

Ved å bli et Miljøfyrtårn, ønsker vi å inspirere til en mer bærekraftig tilnærming i bransjen.