Maskinpark

  • 5 stk. gravemaskiner, i størrelsen 2,6 til 27 tonn, hvorav 1 hjulgraver på 14 tonn.
  • 1 hjullaster 14 tonn.
  • 1 stk. lastebil for massetransport, med dumperkasse, og hengert, lasteevne 30 tonn.
  • 1 stk.lastebil med krokløft og div. containere, for transport av masser,maskiner,avfall mm. 
  • 2 stk. trekkvogner med jumbosemi, og maskinsemi for transport av gods og maskiner, lasteevne 31/33 tonn.
  • 6 stk. små varebiler for transport av mannskap og smågods, til bruk på egne anlegg.
  • 1 stk.følgebil for spesialtransport
  • Div. vibroplater, sorteringsklipe og meiselhammere til gravemaskin.
  • 1 stk. Heatwork teletiner