Prosjekt

Pågående pr. 11/02-19:

  • Vei og va, Eidekollen boligfelt, Eidkjosen, Kvaløya. Byggherre: Eidekollen utbygging AS. Ferdigstillelse Medio 2019.
  • Div. boligtomter på Tromsøya og Eidkjosen