Referanser

Her er noen av prosjektene som vi har gjennomført den senere tid:
 

 • Eidekollen boligområde, nybygg VA, vei og annen infrastruktur for nytt boligfelt, for Eidekollen utbygging. 2017-2019
 • Strand Boligområde, BTR 5, nybygg av VA, vei, strøm og tomtefelt for rekkehus og tomannsboliger for Barlindhaug Eiendom. 2016-2018.
 • Tomtearbeid og veibygging, fortsettelse av hyttefelt for Lilleng AS, Kvaløyvågen. Sommer 2017.
 • Grunnarbeid for Kufjøs, Bakkejord på Kvaløya, for Eimund Engenes, sommer 2017
 • Fjernvarmeanlegg, 1600 meter, for Kvitebjørn varme/Eiken Mek. Sommer/høst 2017.
 • Ny vannkum og tilførsel til sprinkelanlegg, Mortensnes sykehjem, 2017
 • Veianlegg for Tromsø Kommune, 9 km. nybygg og noe utbedring av eksisterende vei. Flomvoller og gatebelysning. Stikkrenner, asfalt og rekkverk. Sommer 2015
 • Grunnarbeid for 15 eneboliger i rekke, Strand Boligfelt, Kvaløya. Oppdragsgiver er Barlindhaug eiendom. Vår/sommer 2015.
 • Grunnarbeid tilbygg Asko Nord, 3100m2+ 6000m3 utomhus, for Huurre AS, 2014
 • Opparbeidelse veier, va + renseanlegg for hyttefelt, Kvaløyvågen. Lilleng AS, 2014
 • Veier, plasser, va-anlegg, Jekta storsenter, for Consto AS, 2012-2014
 • Vegarbeid, Reinøya, FV 301, Stikkrenneskift,forsterkning og asfaltering, 4,5km. (5,2 km) Sommer 2009.
 • Eneboligtomt Ersfjord, Tromsø Boligsenter, Sommer 2009.
 • Fortau Tromsdalen, TH.Widdingsvei, Tromsø Kommune, Sommer 2009.
 • Ny vannledning for sprinkelanlegg, Kv.Sletta sykehjem, for YIT-Buildingsystems, Sommer 2009.
 • Eneboligtomt Sommarøy, Kurt Nilsen, Sommer 2009.
 • Eneboligtomt Langnesbakken, Per Rønning, Sommer 2009.
 • Mudring og veibygging for småbåthavn,Rya, Rya fiskeindustri, Vår 2009.
 • Eneboligtomt Gullsmedjordet, Vegard Thomassen og Kristin Berg, Vår 2009. 
 • Tomter og infrastruktur for hyttefelt med 9 hus/hytter, Sommarøy Arctic Hotell, 2008
 • Grunnarbeid for Enebolig, Ersfjord, Jørn Steinly, 2008
 • Bygging av busslomme,fortau,kantstein og veilysanlegg, Kaldfjord skole,for Tromsø Kommune, 2007
 • Grunnarbeid for tomannsbolig, Senjavn., for Finn Nilsen, 2007
 • Bygging av fortau, TH. Øyensgt, for Tromsø Kommune, 2007
 • Grunnarbeid for Enebolig, Jonas liesgt., for Finn Nilsen, 2006
 • Grunnarbeid for enebolig, Trollbakken, for Ketil Høeg, 2006
 • Grunnarbeid og utomhusarbeid, for verkstedbygg på 1050m2.,Maritim Sveiseservice AS, 2006-2007
 • Grunnarbeid for tilbygg, og utomhusarbeid med kantstein,gatelys og grøntareal, Prix Kroken 2007-2008.
 • Grunnarbeid for barnehage, ca. 800m2, Breivika, Universet studentbarnehage, 2006-2007.